Rozwiązania IT nowej generacji

BIP - Elektroniczny Biuletyn Informacji Publicznej

W dobie powszechnej informatyzacji, ciężko jest się dziś obyć bez dokumentów i informacji w formie elektronicznej. Zgodnie z ustawą o Wolności, prawach i obowiązkach człowieka i obywatela, każdy z Nas ma prawo dostępu do wiadomości za pomocą środków elektronicznych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo produkt SOLVEO.BIP skierowany do podmiotów Publicznych, składający się ze zbioru dokumentów i stron internetowych, umożliwiający umieszczanie na nich informacji oraz ich prostą edycję i aktualizację. Ma on za zadanie służyć wszystkim zainteresowanym zapewniając im powszechny, łatwy i bezpłatny dostęp do ważnych i spójnych informacji publicznych.

SOLVEO.BIP spełnia wszystkie kryteria stawiane przez bip.gov.pl, posiada między innymi rejestr zmian, licznik odwiedzin i wyszukiwarkę.

Na swojej stronie, każdy podmiot BIP powinien publikować następujące informacje:

  • swój status prawny lub formę prawną,
  • przedmiot działania i kompetencje,
  • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
  • majątek, którym dysponuje,
  • tryb działania,
  • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
  • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach
  • oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.