Rozwiązania IT nowej generacji

Systemy CRM

Nie ma nic cenniejszego w firmie jak dostęp do kompleksowej informacji o jej klientach. SOLVEO.CRM jest systemem dającym pełny obraz kontaktu firmy z jej klientami. Wspiera pozyskiwanie klientów oraz umożliwia utrzymanie na najwyższym poziomie relacji z klientami już istniejącymi.

Skalowalny i niesłychanie elastyczny model danych systemu pozwala na wdrożenie Solveo CRM w firmach z wszystkich branż. Dostęp do aplikacji z poziomu przeglądarki internetowej umożliwia korzystanie z SOLVEO.CRM zarówno wewnątrz intranetowych sieci firmowych jak również poprzez Internet użytkownikom zdalnym. Jest zatem doskonałym narzędziem zarówno dla stacjonarnych działów promocji i marketingu jak i mobilnych przedstawicieli handlowych.